Faunalex
Fauna learning experience
Home

Faunalex is opgericht om mensen kennis te laten maken met bijzondere dieren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van presentaties voor grotere groepen, waarin aandacht wordt besteed aan huisvesting, verzorging en hanteren. Of in de vorm van workshops waarin het hanteren van en het vertrouwd raken met deze dieren centraal staat. Daarbij kan gedacht worden aan een breed scala van bijzondere dieren, zoals reptielen en insecten.